Cymeradwyaeth o flaen llaw

Unioni

Os caiff gwaith ei gyflawni heb geisio cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu, gallai’r perchennog gael ei erlyn. Fodd bynnag, er mwyn cynorthwyo pobl sydd am i waith gael ei gymeradwyo, ceir proses a elwir yn broses Unioni. Cais ôl-weithredol yw cais unioni, sy’n ymwneud â gwaith nad yw wedi’i awdurdodi’n flaenorol, hy gwaith a wnaed heb ganiatâd Rheoliadau Adeiladu ac a ddechreuwyd ar 11 Tachwedd 1985 neu ar ôl hynny.

Diben y broses yw unioni’r gwaith nad yw wedi’i awdurdodi a chael tystysgrif unioni. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd yn rhaid datgelu, dad-wneud a/neu gywiro gwaith er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.

Fe’ch cynghorir i gysylltu â gwasanaeth rheoli adeiladu eich awdurdod lleol i drafod eich amgylchiadau unigol cyn cyflwyno cais unioni.