Ffyrdd o gael caniatâd

Mae’r Rheoliadau Adeiladu yn berthnasol i’r rhan fwyaf o waith adeiladu, felly mae’n bwysig gwybod pryd y mae angen cymeradwyaeth.

Cyrff rheoli adeiladu – o’r awdurdod lleol neu o’r sector preifat yn achos arolygydd cymeradwy – sy’n gyfrifol am wirio bod y Rheoliadau Adeiladu wedi’u bodloni. Gall y sawl sy’n cyflawni’r gwaith adeiladu ddewis ble i gael cymeradwyaeth ar gyfer y gwaith.

Mae’r dull o gael cymeradwyaeth yn dibynnu ar b’un a ddefnyddir gwasanaeth rheoli adeiladu awdurdod lleol neu wasanaeth rheoli adeiladu arolygydd cymeradwy. 

%TITLE%

%CONTENT%
Shutters