Cymeradwyaeth o flaen llaw

Cyflwyniad

Os byddwch yn dewis defnyddio gwasanaeth rheoli adeiladu awdurdod lleol, gallwch gyflwyno tri math o gais am gymeradwyaeth.

Codir tâl am y ceisiadau hyn, a all amrywio o’r naill awdurdod lleol i’r llall, ond caiff y tâl ei reoleiddio gan Reoliadau Adeiladu (Taliadau Awdurdodau Lleol) 2010. Dylech gysylltu â’ch awdurdod lleol i gael manylion am ei daliadau.