Offer trydanol

Caniatâd cynllunio

Ni fydd angen caniatâd cynllunio’n gyffredinol i osod cylchedau trydanol newydd sbon neu osod cylchedau trydanol newydd yn lle hen rai. Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig, fe’ch cynghorir i gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gwneud unrhyw waith.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.