Fflatiau a fflatiau deulawr

Cyflwyniad

Mae’r drefn gynllunio ar gyfer fflatiau a maisonettes yn wahanol mewn llawer o ffyrdd pwysig i’r drefn sy’n berthnasol i dai.

Dylech gofio nad yw’r hawliau datblygu a ganiateir sy’n berthnasol i lawer o brosiectau cyffredin ar gyfer tai yn berthnasol i fflatiau.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.