Drysau a ffenestri

Caniatâd cynllunio

Fel rheol, ni fydd angen caniatâd cynllunio i atgyweirio drysau a ffenestri (gan gynnwys rhai gwydr dwbl), eu ffitio neu roi rhai newydd yn lle hen rai.

Fodd bynnag, os yw’r adeilad wedi’i restru neu os yw mewn ardal gadwraeth (neu ardal ddynodedig arall), dylech ymgynghori â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol.

Yn ogystal, os ydych yn lesddeiliad, efallai y bydd arnoch angen caniatâd yn gyntaf gan eich landlord neu’ch cwmni rheoli.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.