Ffasgiâu

Caniatâd cynllunio

Ni fydd angen caniatâd cynllunio’n gyffredinol i gynnal a chadw estyll tywydd, er enghraifft, eu paentio neu roi estyll newydd yn lle hen rai.

Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig neu ardal ddynodedig (ardal gadwraeth, Parc Cenedlaethol, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol), dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gwneud unrhyw waith. 

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.