Pympiau gwres

Caniatâd cynllunio

Ni fydd angen caniatâd cynllunio fel rheol i osod system pwmp gwres o’r ddaear neu wres o ddŵr, a dylai’r gwaith berthyn i hawliau datblygu a ganiateir.

Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig neu ardal gadwraeth, dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn beth yw’r polisi lleol.

Fel arfer, caniateir gosod un pwmp gwres sy’n defnyddio aer, cyn belled â’i fod yn cydymffurfio â’r safonau gofynnol. Hefyd, mae yna gyfyngiadau ar y math o do y gallwch ei roi ar y pwmp gwres ac mae’n rhaid cadw’r effeithiau gweledol y gall pympiau o’r math hyn eu cael ar yr amgylchedd i’r lleiafswm.  I gael rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau sy’n ymwneud â gosod pympiau gwres sy’n defnyddio aer, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.