Inswleiddio

Caniatâd cynllunio

Ni fydd angen caniatâd cynllunio fel rheol i osod deunydd inswleiddio.

Inswleiddio wal allanol

Nid oes angen caniatâd cynllunio i inswleiddio wal allanol ar yr amod nad yw’n ymestyn dros 16cm o wal y tŷ.

Fodd bynnag, os yw’r adeilad wedi’i restru neu os yw mewn ardal gadwraeth, dylech ymgynghori â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.