Waliau mewnol

Caniatâd cynllunio

Ni ddylai fod angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio i wneud newidiadau mewnol, gan gynnwys adeiladu neu ddymchwel wal fewnol.

Os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig, fodd bynnag, bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer unrhyw waith sylweddol, boed yn waith allanol neu’n waith mewnol.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.