Ceginau ac ystafelloedd ymolchi

Caniatâd cynllunio

At ei gilydd, ni fydd angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio i osod cegin neu ystafell ymolchi, oni bai ei bod yn rhan o estyniad i dŷ.

Fodd bynnag, os yw eich eiddo yn adeilad rhestredig dylech ymgynghori â’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.