Peiriannau Llosgi Bio-màs

Caniatâd cynllunio

Nid oes angen caniatâd cynllunio fel rheol pan fyddwch yn gosod system fio-màs mewn tŷ, os yw’r gwaith i gyd yn waith mewnol. Bydd gosod ffliw y tu allan fel rheol yn waith datblygu a ganiateir, oni bai ei fod yn effeithio ar linell y to. Os felly, dylid gofyn am ganiatâd cynllunio.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.