Palmantu eich gardd flaen

Caniatâd cynllunio

Os ydych yn bwriadu gosod neu ailosod wyneb caled o flaen eich tŷ, rhaid i chi ddefnyddio deunyddiau athraidd neu hydraidd; neu rhaid cyfeirio dŵr wyneb o arwyneb caled anhydraidd, fel concrit, i arwyneb athraidd neu hydraidd o flaen eich cartref.

Fodd bynnag, gallai fod angen caniatâd cynllunio ar waith sylweddol a wneir i godi cloddiau neu greu terasau er mwyn cynnal arwyneb caled.

Os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig, efallai y bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer unrhyw waith sylweddol, boed yn waith allanol neu’n waith mewnol.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.