Paneli Solar

Rheoliadau Adeiladu

Bydd rheoliadau adeiladu’n berthnasol fel rheol os ydych am osod panel solar ar eich to.

Bydd angen cadarnhau a phrofi a yw’r to presennol yn ddigonol i gario llwyth y panel (ei bwysau). Efallai y bydd angen gwneud rhywfaint o waith i gryfhau’r to.

Bydd rheoliadau adeiladu hefyd yn berthnasol i agweddau eraill ar y gwaith, megis y gwaith gosod trydan. Byddai’n ddoeth cysylltu â pheiriannydd a all ddarparu’r cyngor angenrheidiol.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.