Ategu

Caniatâd cynllunio

Nid oes angen caniatâd cynllunio’n gyffredinol i gynnal a chadw sylfeini.

Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig neu ardal ddynodedig (ardal gadwraeth, Parc Cenedlaethol, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol), dylech ymgynghori â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gwneud unrhyw waith.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.