Newid defnydd

Newidiadau defnydd y mae angen caniatâd cynllunio ar eu cyfer

Heblaw am y newidiadau defnydd a ganiateir, a restrir uchod, a newidiadau lle mae’r ddau ddefnydd yn perthyn i’r un dosbarth, bydd angen caniatâd cynllunio’n gyffredinol ar gyfer newid defnydd o bwys.

Mae’n debygol y bydd angen caniatâd cynllunio ar y rhan fwyaf o waith adeiladu allanol sy’n gysylltiedig â newid defnydd.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.