Newid defnydd

Rheoliadau Adeiladu

Gallai’r rheoliadau adeiladu fod yn berthnasol i rai newidiadau defnydd sy’n ymwneud ag adeilad presennol, er eich bod efallai’n credu na fydd y gwaith sy’n rhan o’r prosiect yn cyfateb i 'Waith Adeiladu'.

Efallai yr hoffech gysylltu â’ch Corff Rheoli Adeiladu lleol i ofyn am fwy o gyngor.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.