Beth i'w wneud nesaf

Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon

Dylai fod modd penderfynu fel rheol a yw prosiect arfaethedig yn gymwys i fod yn waith datblygu a ganiateir ai peidio, ond mae’n anochel y bydd achosion yn codi lle bydd yn anos penderfynu.

Bydd gennych nifer o opsiynau os oes unrhyw amwysedd neu amheuaeth ynghylch a yw eich cynnig yn pasio’r profion datblygu a ganiateir. Er enghraifft, gallai fod modd ichi newid eich cynlluniau i sicrhau eu bod yn bodloni amodau a therfynau gwaith datblygu a ganiateir.

Er mwyn bod yn dawel eich meddwl, gallech ddewis gwneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon. Nid yw Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon yr un fath â chaniatâd cynllunio, ond mae’n profi bod y gwaith adeiladu yn eich cartref yn gyfreithlon.

Byddai’n werth ystyried yr opsiwn hwn, p’un a yw eich prosiect yn waith datblygu a ganiateir ai peidio. Pe baech am werthu eich eiddo yn nes ymlaen, gallai Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon fod yn ddefnyddiol i ateb ymholiadau gan ddarpar brynwyr neu’u cynrychiolwyr cyfreithiol. Felly, mae’n bwysig bod y gwaith papur a’r cofnodion i gyd sy’n ymwneud â’ch eiddo yn glir ac yn gyfredol.

Gallwch wneud cais i’ch Awdurdod Cynllunio Lleol am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon drwy ddefnyddio gwasanaeth ar-lein diogel y Porth Cynllunio ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Bydd yn rhaid ichi dalu ffi.

Cael gwybod mwy am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon.

Gwneud Cais Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon.