Beth i'w wneud nesaf

Cais am ganiatâd cynllunio

Os nad yw eich prosiect yn gymwys i fod yn waith datblygu a ganiateir, eich unig opsiwn fydd gwneud cais am ganiatâd cynllunio. Er nad yw cynnig efallai’n bodloni meini prawf ar gyfer gwaith datblygu a ganiateir, dylech gofio nad yw hynny’n golygu na fydd modd i’r gwaith gael ei wneud. Mae cais am ganiatâd cynllunio yn galluogi’r Awdurdod Cynllunio Lleol i asesu eich cynnig yn erbyn ystod o feini prawf a phenderfynu a ddylid ei gymeradwyo ai peidio. Bydd yn rhaid ichi dalu ffi.

Cael gwybod mwy am Ceisiadau cynllunio.

Gwneud Cais Cynllunio.