Decin

Caniatâd cynllunio

Mae gosod decin, neu blatfformau uwch eraill, yn eich gardd yn ddatblygu a ganiateir nad oes angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer, ar yr amod canlynol

  • Nid yw’r decin yn fwy na 30cm uwchben y ddaear,
  • ac nid ydyw, ar y cyd ag estyniadau eraill, adeiladau allanol etc yn gorchuddio mwy na 50 y cant o arwynebedd yr ardd.  

Nodwch: mae’r lwfansau datblygu a ganiateir a ddisgrifir yma’n berthnasol i dai ac nid i fflatiau, maisonettes neu adeiladau eraill. Cliciwch yma i weld cyfarwyddyd ynghylch fflatiau a maisonettes.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.