Caniatâd Cynllunio

Cyflwyniad

Yn syml, mae gofyn am Ganiatâd Cynllunio yn debyg iawn i ofyn a gewch chi wneud tasg adeiladu benodol. Bydd naill ai’n cael ei roi (gyda rhai amodau efallai) neu’n cael ei wrthod.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi rhoi’r prif gyfrifoldeb am gynllunio i awdurdodau cynllunio lleol (sef adran gynllunio eich Awdurdod Unedol, fel rheol). Felly, os oes gennych unrhyw ymholiadau am achos penodol, dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol yn gyntaf.

Chi sy’n gyfrifol am ofyn am ganiatâd cynllunio, neu beidio â gofyn amdano. Os oes angen caniatâd, dylai gael ei roi cyn i unrhyw waith ddechrau.