Caniatâd Cynllunio

Ffactorau sy’n effeithio ar ganiatâd cynllunio: Dylunio

Mae chwaeth pawb yn amrywio, a bydd arddulliau gwahanol yn gweddu i fathau gwahanol o eiddo. Er hynny, mae estyniad neu adeilad a ddyluniwyd yn dda yn debygol o fod yn fwy deniadol o lawer i chi a’ch cymdogion. Mae hefyd yn debygol o ychwanegu mwy o werth at eich tŷ pan fyddwch yn ei werthu. Felly, mae’n werth meddwl yn ofalus am sut olwg fydd ar eich eiddo pan fydd y gwaith wedi’i orffen.

Yn aml, bydd estyniadau’n edrych yn well os cânt eu hadeiladu gan ddefnyddio’r un deunyddiau a’r un arddull ag a ddefnyddiwyd i godi’r adeiladau sydd yno’n barod. Mae’n amhosibl rhoi un diffiniad pendant o waith dylunio da yn y cyd-destun hwn: gallai fod sawl ffordd o sicrhau canlyniad da. Mewn rhai ardaloedd, bydd adran gynllunio’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn cyhoeddi canllawiau dylunio neu daflenni cynghori eraill a allai eich helpu. Efallai yr hoffech ystyried defnyddio dylunydd sydd â chymwysterau, sgiliau a phrofiad addas.