Caniatâd Cynllunio

Ffactorau sy’n effeithio ar ganiatâd cynllunio: Iechyd yr amgylchedd

Mae iechyd yr amgylchedd yn ymdrin â diogelwch pobl sy’n byw neu’n gweithio mewn ardal.

Byddai unrhyw ddatblygiad arfaethedig a allai arwain, er enghraifft, at lygredd aer, tai nad ydynt yn ffit, neu safleoedd budr ar gyfer paratoi bwyd, yn fater i swyddogion iechyd yr amgylchedd.

Yn ogystal, gallai fod angen cyflwyno 'Asesiad Effaith Amgylcheddol’ ar gyfer datblygiadau o’r fath. Mae adrannau iechyd yr amgylchedd yn gweithio ochr yn ochr ag adrannau cynllunio yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol.