Caniatâd Cynllunio

Ffactorau sy’n effeithio ar ganiatâd cynllunio: Ffyrdd a phriffyrdd

Yr awdurdod priffyrdd lleol sy’n gyfrifol am ffyrdd a phriffyrdd, a bydd angen ymgynghori ag ef os effeithir ar briffyrdd yn ystod y gwaith adeiladu neu ar ei ôl.

Os nad eich Awdurdod Cynllunio Lleol yw’r awdurdod priffyrdd ar gyfer y ffordd dan sylw, bydd modd iddo eich helpu i gysylltu â’r unigolyn cywir.