Cyn dechrau ar unrhyw waith

Ymgynghori

Cyn gwneud cais, byddai’n ddoeth ymgynghori ag unrhyw gymdogion y gallai eich cynnig effeithio arnynt, ac ymgynghori â’r cyngor plwyf, y cyngor tref neu’r cyngor cymuned lleol. Mewn achosion mwy cymhleth, dylech ystyried ymgynghori â chyrff eraill a allai fod â diddordeb yn eich cynnig, megis: