Rheoliadau Adeiladu

Cyflwyniad

Y sawl sy’n gwneud y gwaith adeiladu a pherchennog yr adeilad, os ydynt yn bobl wahanol, sy’n gyfrifol am fodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu. Mae’r rheoliadau adeiladu yn berthnasol i’r rhan fwyaf o waith adeiladu, felly mae’n bwysig gwybod pryd y mae angen cymeradwyaeth.