Caniatadau eraill y gallai fod arnoch eu hangen

Cyflwyniad

Er y gallai eich gwaith fod wedi cael caniatâd cynllunio (neu y gallai hawliau datblygu a ganiateir fod yn berthnasol iddo) ac er y gallai fod yn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu, mae’n bosibl y bydd arnoch angen caniatadau ychwanegol o hyd ar gyfer eich cynigion.

Cael gwybod mwy am ganiatadau ychwanegol ar y tudalennau canlynol.

  • Henebion
  • Ardaloedd cadwraeth
  • Cyfamodau a hawliau preifat
  • Safleoedd trwyddedig
  • Adeiladau rhestredig
  • Deddf Muriau Cyd etc. 1996 (The Party Wall etc. Act 1996)
  • Rhywogaethau a warchodir
  • Hawliau tramwy