Y broses gwneud penderfyniadau

Cyflwyniad

Rhaid i benderfyniadau ynghylch ceisiadau cynllunio gael eu gwneud yn unol â Chynllun Datblygu’r Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol – oni bai bod rheswm da iawn dros beidio â dilyn y Cynllun hwnnw.

Yn yr adran hon byddwch yn dysgu sut a phryd y caiff penderfyniadau ynghylch ceisiadau cynllunio eu gwneud, ac yn dysgu am yr opsiynau sydd ar gael i chi pan fydd penderfyniad wedi’i wneud.

Gweld siart lif ar gyfer y broses o wneud cais.