Ceisiadau

Mae'r rhan fwyaf o geisiadau cynllunio bellach yn cael eu cyflwyno ar-lein. Gallwch gyflwyno cais i bob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr drwy’r Porth Cynllunio.

Yn ystod gwanwyn 2018, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu canllawiau cynllunio i gefnogi ei gwasanaeth gwneud cais. Gallwch weld y canllawiau hyn drwy fynd i'w gwefan.

Mae’r manteision yn syml:

  • System gyflym a hawdd i'w defnyddio
  • Cymorth a chyngor fesul cam
  • Atodi cynlluniau a darluniau
  • Arbed amser ac arian
  • Anfon cais i'r awdurdod lleol ar unwaith

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am sut i wneud cais a'r broses o wneud penderfyniad yn y canllawiau isod.