Sut i wneud cais

Cyflwyniad

Byddwch yn gwneud cais i’r Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol am ganiatâd cynllunio. Mae’n ofynnol i bob cais cynllunio gael ei gyflwyno ar ffurflen safonol, a gellir ei chyflwyno ar-lein neu drwy’r post.

Mae’r adran hon yn cynnwys manylion am y weithdrefn ar gyfer gwneud cais, y mathau o ganiatâd y gallwch wneud cais amdanynt, a’r wybodaeth y mae ei hangen er mwyn i’r cais gael ei brosesu.

Dechrau cais cynllunio ar-lein