Sut i wneud cais

Ffyrdd o wneud cais

Ar-lein

Caiff ymgeiswyr eu hannog i wneud cais ar-lein drwy’r Porth Cynllunio. Bydd llenwi ffurflen ar-lein yn sicrhau mai dim ond y cwestiynau sy’n berthnasol i’ch cais y byddwch yn gorfod eu hateb. Caiff y ffurflen a fydd wedi’i llenwi ei hanfon ar-lein drwy’r Porth Cynllunio yn syth i’r Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn iddi gael ei phrosesu. Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr yn derbyn ceisiadau cynllunio ar-lein gan y Porth Cynllunio.

Dechrau cais cynllunio ar-lein

Mae’r broses ar-lein yn eich galluogi i wneud cais am bob math o ganiatâd cynllunio, ar wahân i’r rhai ar gyfer gwaith datblygu sy’n ymwneud â mwynau, a mathau cysylltiedig o ganiatâd.
Cael rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o ganiatâd y gallwch wneud cais amdanynt ar-lein.

Ar bapur

Fel arall, gallwch lawrlwytho’r ffurflenni safonol o wefan y Porth Cynllunio neu’r Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol, eu hargraffu a’u hanfon drwy’r post.

Dewis, lawrlwytho ac argraffu ffurflen bapur