Sut i wneud cais

Dewis eich cais

Mae ein system ar gyfer gwneud cais yn ymdrin ag ystod o ganiatadau y gallwch wneud cais amdanynt ar-lein. Gellir gwneud cais am fwy nag un caniatâd hefyd, er enghraifft caniatâd cynllunio llawn a chaniatâd adeilad rhestredig. Mae mathau ychwanegol o ganiatâd ar gael hefyd ar ffurf dogfennau PDF y gellir eu lawrlwytho.

Rhaid i chi sicrhau eich bod yn gwneud cais am y caniatâd cywir, neu fel arall bydd eich cais yn annilys. Gallwn roi rhywfaint o arweiniad i chi ynghylch dewis y math cywir o ganiatâd, ond mae hefyd yn syniad da gofyn i’ch Awdurdod Cynllunio Lleol gadarnhau’r math o ganiatâd y mae ei angen. Dylai hefyd fod yn bosibl i’r awdurdod roi gwybod i chi am gyfyngiadau lleol yn yr ardal yr ydych yn bwriadu gwneud gwaith ynddi, a rhoi gwybod i chi am unrhyw ganiatadau eraill y gallai fod eu hangen.

Sylwch fod cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu yn fater gwahanol i gael caniatâd cynllunio ar gyfer eich gwaith.

Gweld rhagor o wybodaeth am wahanol fathau o ganiatâd