Sut i wneud cais

Beth nesaf?

Pan fydd yr awdurdod wedi cael eich cais, bydd yn dilysu’r cais yn rhan o’i brosesau llif gwaith a’i amserlenni arferol. Gellir cael gafael ar ragor o wybodaeth yn ein canllaw i’r broses gwneud cais cynllunio.

Os ydych yn cyflwyno cais ar-lein, byddwch yn cael ebost cadarnhau gan y Porth Cynllunio pan fyddwch wedi cyflwyno eich cais. Bydd yr ebost cadarnhau’n cynnwys cyfeirnod unigryw y dylech ei nodi ym mhob gohebiaeth â’r awdurdod. Sylwch nad yw’r e-bost gan y Porth Cynllunio yn golygu bod eich Awdurdod Cynllunio Lleol yn derbyn yn ffurfiol eich cais a gyflwynwyd yn electronig.

Os oes angen rhagor o wybodaeth ar yr awdurdod lleol, neu os bydd ganddo unrhyw ymholiadau, bydd yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.