Ffurflenni Papur

Byddem bob amser yn argymell eich bod yn gwneud cais ar-lein. Ond gallwch hefyd ddefnyddio ein 'Hadnodd Dewis Ffurflenni Papur' i lawrlwytho ffurflenni fel dogfennau PDF er mwyn i chi eu hargraffu i'w defnyddio all-lein.

Gweld rhagor o fanylion am wneud cais 'all-lein'.

Adnodd Dewis Ffurflenni Papur: Dewis a lawrlwytho ffurflenni (PDF)

Bydd yr adnodd hwn yn gofyn i chi roi lleoliad eich datblygiad fel bod y ffurflenni'n cynnwys manylion yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol.

Gall hefyd eich helpu i ddewis y math cywir o ffurflen ar gyfer eich datblygiad arfaethedig.

 

Darperir dolenni i nodyn canllaw hefyd, a thestun i'ch helpu gyda phob cwestiwn unigol ar gyfer y ffurflen y byddwch yn ei dewis.

Lawrlwytho'r rhestr ffioedd ar gyfer yr holl geisiadau yng Nghymru (PDF)