Cynllunio

Mae angen caniatâd, a elwir yn ganiatâd cynllunio, ar y rhan fwyaf o adeiladau newydd sy’n cael eu hadeiladu neu unrhyw newidiadau sylweddol i adeiladau sy’n bodoli’n barod neu’r amgylchedd lleol. Heb system gynllunio, byddai pawb yn gallu codi adeiladau neu ddefnyddio tir ym mha bynnag ffordd y byddent yn dymuno, ni waeth pa effaith y byddai hynny’n ei chael ar bobl eraill sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal.

Mae eich awdurdod cynllunio lleol yn gyfrifol am benderfynu a ddylai datblygiad – boed yn estyniad i dŷ neu’n ganolfan siopa newydd – fynd yn ei flaen.

Dod o hyd i’ch Awdurdod Cynllunio Lleol

Nodwch god post i ddod o hyd i wasanaethau a chyfleusterau yn eich ardal