Ynglŷn â’r system gynllunio

Cyflwyniad

Rheolaeth gynllunio yw’r broses o reoli’r modd y caiff tir ac adeiladau eu datblygu. Diben y broses hon yw cadw elfennau gorau ein treftadaeth a gwella’r seilwaith yr ydym yn dibynnu arno am fodolaeth waraidd.

Eich Awdurdod Cynllunio Lleol sy’n gyfrifol am benderfynu a ddylai datblygiad – unrhyw beth o estyniad ar dŷ i ganolfan siopa newydd – fynd yn ei flaen.

Mae’r canllaw hwn yn egluro sut y mae’r system gynllunio’n gweithio yng Nghymru.