Dogfennau Cymeradwy

Caiff canllawiau ymarferol ynghylch sut i gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu eu darparu mewn ‘dogfennau cymeradwy’.

Wrth i ganllawiau gael eu hadolygu ac wrth i newidiadau gael eu gwneud, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dogfennau cymeradwy ar wahân ar gyfer Cymru.

Mae pob dogfen yn cynnwys y canlynol:

  • canllawiau ynghylch y perfformiad a ddisgwylir gan ddeunyddiau a gwaith adeiladu er mwyn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu
  • enghreifftiau ac atebion ynghylch sut i sicrhau bod rhai sefyllfaoedd adeiladu’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.

Gweld y rhestr o ddogfennau cymeradwy ar wefan Llywodraeth Cymru.