Yr Ardoll Seilwaith Cymunedol

Lawrlwytho'r ffurflenni

Mae’r ffurflenni y soniwyd amdanynt uchod ar gael yma:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch deddfwriaeth neu bolisi, sy’n ymwneud â’r Ardoll Seilwaith Cymunedol, gallwch gysylltu â’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol: cil@communities.gov.uk

Noder: Dylid arbed y ffurflenni sydd ar gael ar y dolenni uchod ar eich dyfais ac yna eu cwblhau gan ddefnyddio’r feddalwedd bwrdd gwaith / ap ffôn symudol Adobe Reader sydd ar gael yn ddi-dâl, neu feddalwedd llawn Adobe Acrobat. Gellir defnyddio nifer o borwyr ar y we a meddalwedd eraill i weld ffeiliau ar ffurf PDF, ond ni allwn warantu bod y ffurflenni yn cydweddu neu yn gweithio gyda’r rhain.