Cyn dechrau ar unrhyw waith

Cyflwyniad

Cyn dechrau ar unrhyw waith, ceir llawer o faterion eraill y dylech eu hystyried heblaw’r rheini sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’r trefniadau cynllunio a rheoli adeiladu.

Hyd yn oed os nad oes angen caniatâd cynllunio ar eich datblygiad, gall fod yn atebol i dalu'r Ardoll Seilwaith Cymunedol.