Mathau Caniatâd

Hysbysiad ymlaen llaw

Mae rhai cynigion ynghylch datblygiadau’n ymwneud â thelathrebu, gwaith dymchwel, amaethyddiaeth neu goedwigaeth yn destun proses lle mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael gwybod am y manylion cyn i’r datblygiad ddigwydd.

Cael rhagor o wybodaeth am hysbysiad ymlaen llaw ar gyfer:

Coedwigaeth neu amaethyddiaeth [PDF]

Gwaith dymchwel [PDF]

Telathrebu [PDF]