Mathau Caniatâd

Cymeradwyo amodau

Bydd y math hwn o gais yn angenrheidiol os bydd amod mewn caniatâd cynllunio neu ganiatâd adeilad rhestredig yn gofyn am fanylion ynghylch agwedd benodol ar y datblygiad, na chafodd ei disgrifio’n llawn yn y cais gwreiddiol. Mae angen i’r manylion hyn gael eu cyflwyno i’w cymeradwyo cyn y gall y datblygiad ddechrau.

Cael rhagor o wybodaeth am y ffurflen cymeradwyo amodau. [PDF]