Mathau Caniatâd

Hysbysiad ynghylch gwaith a gynigir ar goed mewn ardaloedd cadwraeth

Mewn ardaloedd cadwraeth, mae angen hysbysiad ynghylch gwaith ar goed y mae gan eu boncyffion ddiamedr sy’n fwy na 75mm pan gânt eu mesur 1.5 metr uwchlaw lefel y ddaear (neu ddiamedr sy’n fwy na 100mm os ydych yn lleihau nifer y coed er budd tyfiant coed eraill).

Rhaid i chi roi chwe wythnos o rybudd i’ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn cyflawni gwaith ar unrhyw goed mewn ardal gadwraeth nad ydynt eto’n destun gorchymyn cadw coed. Mae hynny’n rhoi cyfle i’r awdurdod ystyried a ddylai gorchymyn gael ei wneud i warchod y coed.

Cael rhagor o wybodaeth am yr hysbysiad ynghylch gwaith a gynigir ar goed mewn ardaloedd cadwraeth [PDF]