Mathau Caniatâd

Caniatâd cynllunio amlinellol

Bydd ceisiadau am ganiatâd cynllunio amlinellol yn ceisio darganfod a fyddai graddfa a natur datblygiad a gynigir yn dderbyniol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, cyn y caiff cynnig manwl ei gyflwyno.

Mae’r math hwn o gais cynllunio’n caniatáu i lai o fanylion gael eu cyflwyno am y cynnig. Pan fydd caniatâd amlinellol wedi’i roi, bydd angen i chi ofyn am i’r manylion (y “materion a gadwyd yn ôl”) gael eu cymeradwyo cyn y gall y gwaith ddechrau. Bydd y manylion hynny’n destun cais sy’n ymwneud â “materion a gadwyd yn ôl”, yn nes ymlaen yn y broses. Gallwch gyflwyno cais sy’n ymwneud â materion a gadwyd yn ôl ar-lein drwy’r Porth Cynllunio. Dysgwch fwy yma.

Cael rhagor o wybodaeth am ganiatâd cynllunio amlinellol. [PDF]