Mathau Caniatâd

Materion a gadwyd yn ôl

Mewn achosion lle mae caniatâd amlinellol wedi’i roi gallwch wneud cais, cyn pen tair blynedd ar ôl i’r cais amlinellol gael ei gymeradwyo, ar gyfer y materion a gadwyd yn ôl sy’n weddill, hy y wybodaeth nad oedd wedi’i chynnwys yn y cais cynllunio amlinellol cychwynnol. Bydd cais o’r fath fel rheol yn cynnwys gwybodaeth am lunwedd, mynedfa, graddfa ac ymddangosiad y datblygiad.

Ym mis Hydref 2009 cyflwynodd y Llywodraeth gais i ymestyn y terfynau amser ar gyfer caniatâd cynllunio, gan gynnwys caniatadau amlinellol. Gallwch ddysgu mwy yma.

Cael rhagor o wybodaeth am faterion a gadwyd yn ôl. [PDF]