Mathau Caniatâd

Caniatâd adeilad rhestredig

Bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig os bydd unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol:

  • Rydych am ddymchwel adeilad rhestredig
  • Rydych am newid neu ymestyn adeilad rhestredig mewn modd a fyddai’n effeithio ar ei gymeriad fel adeilad sydd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig.

Efallai y bydd angen hefyd i chi gael caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer unrhyw waith a wneir ar adeiladau ar wahân sydd ar dir adeilad rhestredig. Gwiriwch y sefyllfa’n ofalus gyda’r cyngor – mae cyflawni gwaith y mae angen caniatâd adeilad rhestredig ar ei gyfer, heb gael y caniatâd hwnnw ymlaen llaw, yn drosedd.

Cael rhagor o wybodaeth am ganiatâd adeilad rhestredig. [PDF]