Mathau Caniatâd

Caniatâd i arddangos hysbyseb

Dylid defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer cynigion i arddangos hysbyseb neu arwydd y mae angen caniatâd cynllunio ar ei chyfer/ar ei gyfer. Mae’r term ‘hysbyseb’ yn berthnasol i ystod eang iawn o hysbysebion ac arwyddion, gan gynnwys:

 • Posteri a hysbysiadau 
 • Placardiau a byrddau hysbysebu
 • Arwyddion wynebfwrdd ac arwyddion sy’n ymestyn allan 
 • Arwyddion ar bolion a chanopïau 
 • Modelau a dyfeisiau 
 • Arwyddion blaenrybuddio a chyfeirio 
 • Byrddau gwerthwyr tai 
 • Hysbysebion ar falŵns sy’n llonydd (nid balŵns sy’n hedfan) 
 • Hysbysebion ar faneri 
 • Arwyddion prisiau a byrddau arddangos prisiau
 • Arwyddion traffig 
 • Arwyddion sy’n dangos enwau trefi a phentrefi.

Cael rhagor o wybodaeth am ganiatâd i arddangos hysbyseb. [PDF]