Dweud eich dweud

Cyflwyniad

Gall dinasyddion gymryd rhan yn weithredol mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau.

Er mwyn i bobl gymryd rhan yn bersonol yn y system gynllunio, mae angen iddynt allu cael gafael ar wybodaeth a bod yn barod i roi eu barn, naill ai fel unigolyn neu mewn grŵp.

Mae’r rhan fwyaf o brosesau’n dilyn amserlenni, felly mae’n bwysig sicrhau bod eich barn – a elwir weithiau’n ‘sylwadau’ – yn cael ei mynegi mewn da bryd.

Mae hefyd yn ddefnyddiol gwybod sut i gael help arbenigol i gynrychioli safbwynt personol yn effeithiol.