Dweud eich dweud

Apeliadau

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n ymdrin ag apeliadau ar gyfer Cymru a Lloegr.

Mae gwybodaeth ynghylch sut i gymryd rhan mewn apêl ar gael yn yr adran Apeliadau ar y wefan.

Gwasanaethau ar-lein

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio hefyd yn darparu system ar-lein ar gyfer cyflwyno apeliadau, eu tracio a rhoi sylwadau yn eu cylch yn electronig.