Dweud eich dweud

Cynlluniau lleol

Cynnwys y gymuned yn y system gynllunio yw un o’r prif ffyrdd y gall pobl leol ddweud eu dweud am y modd y caiff datblygu ei reoli yn eu hardal.

Yng Nghymru mae’n ofynnol i bob Awdurdod Cynllunio Lleol, gan gynnwys y Parciau Cenedlaethol, baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol a ddylai gael eu defnyddio’n sail ar gyfer datblygu yn ardal yr awdurdod hwnnw am y 15 mlynedd nesaf.

Yng Nghymru caiff y Cynllun Datblygu Lleol ei ategu gan y cyngor a’r arweiniad a nodir yng Nghynllun Gofodol Cymru.